JIŘÍ SKOŘEPA

O AUTOROVI

Jiří Skořepa se narodil v Českých Budějovicích v roce 1954 s dvěma talenty. Výtvarným a hudebním. Vztah k výtvarnému projevu získával od dětství pod vedením svého otce, který byl učitelem výtvarné výchovy a vedle své profese se věnoval malbě a fotografii. Otec pak dohlížel na jeho první vážnější výtvarné pokusy a na přípravu k výtvarnému studiu. Po úspěšných talentových zkouškách byl pak přijat na střední grafickou školu v Praze. V těch letech se zabýval zejména studiem figurální kresby a malby a také portrétu. Současně se věnoval hudbě. Konkrétně hudbě vokální. Soukromě studoval zpěv a připravoval se ke zkouškám na Státní konzervatoř v Praze. Přijetím na operní oddělení této školy bylo prakticky rozhodnuto o budoucí hlavní profesi. Následovala různě dlouhá angažmá v několika operních divadlech a vystoupení na tuzemských i zahraničních koncertních pódiích. Většinu volného času ovšem po celou dobu vyplňovalo malování.

K figuře a portrétu přibylo dlouhodobě hlavní téma a tím je krajina. K milované krajině jižních Čech autor brzy přidal malíři hojně zobrazovanou krajinu Českomoravské vysočiny a díky četným zahraničním cestám také různé motivy z ciziny. Svou prací přímo navazuje na tradice české krajinomalby, hlavně krajinářské školy Otakara Nejedlého. Energickým a odvážným malířským rukopisem usiluje o zdůraznění skutečné podstaty motivu před jeho fotografickým popisem, proto velmi často a rád volí malbu „Alla prima“. Jeho obrazy jsou vždy osobní výpovědí a emocionálním vyjádřením vztahu k motivu se snahou zůstat otevřený novému, ať už jde o techniku nebo formu. Vedle krajiny se autor dnes věnuje zejména městským sceneriím, malbě figurativní a portrétu. Za uplynulých téměř čtyřicet let vystavoval několikrát v Praze, Českých Budějovicích, Brně, Plzni a dalších městech v Čechách i na Moravě. Opakovaně pak na různých místech Vysočiny, kde mají letní výstavy krajinářů mnohaletou tradici a těší se velké oblibě. V zahraničí vystavoval nejčastěji v Německu, Rakousku, Švédsku a v USA. Účastnil se také pravidelně výstav v Japonsku. Obrazy Jiřího Skořepy dnes najdeme v řadě našich i zahraničních galerií a soukromých sbírkách prakticky po celém světě.